Piiloleikki on Aikakausmedian uusin mediakasvatukseen suunniteltu oppimateriaali.
Piiloleikki on Aikakausmedian uusin mediakasvatukseen suunniteltu oppimateriaali.

Uusi oppimateriaali perehdyttää piilomainontaan

Aikakausmedia on julkistanut oppilaitosten mediakasvatukseen piilomainontaa koskevan oppimateriaalin ”Piiloleikki”, joka antaa nuorille keinoja analysoida ja arvottaa mainoksia ja auttaa tunnistamaan mainoksen median muusta sisällöstä. Oppimateriaalissa on hyödynnetty lisätyn todellisuuden (AR) sovellusta, jonka kautta voi katsoa julkaisun videot.

Parhaimmillaan mainokset ovat ajankohtaisia, oivaltavia ja kiinnostavia. Ne ilmentävät aina kulttuurin sisältämiä merkityksiä, ja niiden välittämä kuva muokkaa todellisuutta ja käsityksiä ihmisistä, arvoista ja yhteiskunnasta. On tärkeää osata tunnistaa mainos mainokseksi.

Mediaympäristön muutokset vaikuttavat myös mainoksiin, eikä esimerkiksi mainonnan merkitsemisen sääntöjä aina ole helppo soveltaa uusiin mainonnan muotoihin. Etenkin digitaalisissa ympäristöissä voi olla vaikea erottaa sitä, mitkä jutut ovat oikeasti luotettavien lehtien julkaisemia ja mitkä markkinointiviestintää.

Perinteisen mainonnan rinnalle on syntynyt uusia mainonnan muotoja, jotka saattavat hämmentää kuluttajaa. Ne eivät ole piilomainontaa niin kauan, kun ne ovat tunnistettavista mainokseksi. Esimerkiksi advertoriaali on lehden artikkelia muistuttava mainos. Mikäli advertoriaali on mainonnan eettisen ohjeistuksen mukaisesti merkitty selkeästi tekstillä mainos, niin kyse ei ole piilomainonnasta vaan maksetusta mainoksesta. Piilomainos ei ilmoita itsestään riittävän selkeästi, ja sitä on vaikea tunnistaa mainonnaksi.

Natiivimainonta, sisältömarkkinointi, tekstimainonta tai tuotesijoittelu eivät sinällään sisällä piilotettuja tarkoituksia, jos niiden julkaisemisessa noudatetaan hyvää mainonnan tapaa.

Mainonnan tunnistettavuuden nyrkkisääntö on selkeä: median käyttäjän on aina pystyttävä tunnistamaan mainos mainokseksi, jonka tunnistettavuutta on arvioitava kohtuullisen medialukutaidon omaavan lukijan näkökulmasta.

Näkökulmia piilomainonnasta oppimateriaalissa esittävät AR-sovelluksen kautta päätoimittajat Mikko Torikka, Mikrobitti ja Reijo Ruokanen, Tekniikan Maailma, tuottaja Elisa Miinin, A-lehdet sekä Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström.

Oppimateriaali ”Piiloleikki” on Aikakausmedian julkaisemana osa Julkisen sanan neuvoston 50-vuotisjuhlavuotta. Vuoden aikana on erityisesti esillä journalismin merkitys.

Piiloleikki – oppimateriaali piilomainonnasta.