Heidelberg XL106 -painokone
Heidelberg XL106 -painokone

Teroprint investoi uuteen painokoneeseen

Mikkeliläinen Teroprint Oy on tehnyt mittavat investoinnit uuteen painokoneeseen.

Teroprint Oy on ostanut B1-formaatin Heidelberg XL106 -painokoneen. Koneessa on 8 painoyksikköä ja lakkalaite. Koneella on mahdollista painaa esimerkiksi kaksipuoleisia nelivärisiä A4:sia noin 120 000 kpl tunnissa.

Samassa yhteydessä on hankittu levytulostin, taittokone ja paperileikkuri oheislaitteineen. Koneet tullaan asentamaan huhtikuun aikana Länsi-Savo Oy:ltä vuokrattuun tilaan Mikkelin Kirjalassa. Samassa kiinteistössä toimii jo entuudestaan Suomen ja Pohjoismaiden ainoa ohkopaperien painamiseen erikoistunut Länsi-Savo konserniin kuuluva kirjapaino St Michel Print Oy.

Teroprintin myynti, hallinto ja digipainaminen jatkavat Teroprintin nykyisissä tiloissa.

Investointien avulla Teroprint Oy pystyy laajentamaan palvelu- ja tuotetarjontaansa nykyisille asiakkaille sekä vastaamaan uusien asiakkaiden asettamiin vaatimuksiin. Uutuutena Teroprint Oy tulee tarjoamaan asiakkailleen myös erilaisia ohkopainopaperille painettuja tuotteita.

Painoalan yhteistyö tiivistyy Mikkelissä

Mikkeliläiset painoalan yritykset St Michel Print Oy ja Teroprint Oy hakevat tämän järjestelyn kautta kansainvälisten markkinoiden edellyttämää kilpailukykyä. Viennin osuus St Michel Printin myynnistä on luokkaa 70–80 %. Vientitoimitusmaita on ollut vuosittain noin 30. Teroprint Oy:n suoran viennin osuus liikevaihdosta on ollut alle viisi prosenttia, mutta välillinen vienti noin 20 %. Teroprintin mukaan vientimarkkinoilla menestyminen edellyttää sellaisia kilpailukyisiä tuotannollisia osuuksia, joihin Teroprintin nyt hankkima Heidelberg painokone soveltuu erittäin hyvin.

Yhtiöissä nähdään laajemminkin, että menestyminen kirjapainoalalla edellyttää valmiutta verkostoitua. Yhteistyön tiivistäminen ei ole pelkästään tekninen ratkaisu. Suomalainen painopaperi ja tekninen osaaminen ovat korkealaatuista ja kansainvälisesti arvostettua. Meillä on kuitenkin edelleen kehitettävää uusien tuotekonseptien ja palvelujen innovoinnissa sekä kaupallistamisessa.

Vain kilpailukykyinen ja kannattava liiketoiminta luo mahdollisuuden tarjota alalle uusia työpaikkoja. St Michel Printillä ja Teroprintillä uskotaan, että yhteistyön tiivistäminen luo molemmissa yhtiöissä pohjaa tällaiselle liiketoiminnalle. Aikaa myöten tämä luo myös uusia työmahdollisuuksia osaaville painoalan ammattilaisille Mikkelin alueella.