Selvitys toimittajien asenteista brändityötä kohtaan

Suomalaistoimittajat suhtautuvat brändityöhön pohjoismaisia naapureitaan myönteisemmin, kertoo Mynewsdeskin julkaisema e-kirja.

Mynewsdeskin tuore selvitys syventyy toimittajien asenteisiin brändeille työskentelyä kohtaan ja kertoo, miten yritykset voivat tehdä brändijournalismista houkuttelevamman vaihtoehdon toimittajille. E-kirja on Mynewsdeskin viime vuonna toteuttaman journalistitutkimuksen tuloksiin perustuvan e-kirjasarjan neljäs ja viimeinen osa. Kyselytutkimukseen vastasi kansainvälisesti yli 3000 toimittajaa ja viestijää.

26 % suomalaistoimittajista kertoo suhtatuvansa avoimesti ajatukseen brändeille työskentelystä. Osuus on selvästi korkeampi kuin pohjoisissa naapureissa Ruotsissa (14 %), Norjassa (11 %) ja Tanskassa (17 %). Selvityksestä käy ilmi, että alueelliset erot ovat muutenkin suuret, ja esimerkiksi englanninkielisissä maissa toimittajien asennoituminen brändijournalismin parissa työskentelyä kohtaan on huomattavasti Pohjoismaita myönteisempää.

Vaikka suomalaistoimittajat näkevät brändityön verrattain positiivisesti, yritykset suhtautuvat ajatukseen toimittajien ammattitaidon hyödyntämisestä brändityössä selkeästi toimittajia myönteisemmin. Suomalaisviestijöistä 69 % kertoo joko hyödyntävänsä toimittajia sisällöntuotannossa tai pitävänsä sitä hyvänä ideana tulevaisuudessa.

Media-alalla tapahtuneet muutokset ovat johtaneet siihen, että vakituisessa työsuhteessa olevien toimittajien määrä on viime vuosina laskenut. Samanaikaisesti freelancer-toimittajien määrä on kasvussa. Muuttuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, kuinka toimittajat näkevät alansa tulevaisuuden. 60 % suomalaisista toimittajista kertookin olevansa huolissaan ammatillisesta vakaudesta tulevaisuudessa.

– Kun otetaan huomioon toimittajien muuttunut työllisyystilanne, ei ole yllättävää, että niin monet ilmaisevat olevansa huolissaan ammatillisesta vakaudesta. On äärimmäisen tärkeää löytää uusia tapoja rahoittaa journalistiikkaa. Meidän mielestämme toimittajat ja brändit voivat hyötyä toisistaan ja toistensa olemassa olevasta osaamisesta, kommentoi Mynewsdeskin Global Head of Marketing & Communications Sofia Juhlin.