Pyroll Pakkaukset

Pyroll Pakkaukset edelläkävijä pakkausten värinhallinnassa

Pyroll Pakkaukset otti pakkausten painatuksessa loikan maailman huipulle. Yrityksen uusi toimintatapa ja työkalut ovat saaneet Pantone Certified Printer Program -sertifikaatin, joka myönnettiin Pyroll Pakkausten Joensuun yksikölle. Sertifikaatti on maailman ensimmäinen fleksopainotalolle myönnetty.

Pyroll Pakkaukset aloitti yhteistyön pakkausten värinhallinnan asiantuntija Flexolahti Oy:n kanssa pilottihankkeella vuosi sitten. Vuoden aikana on tehty tarvittavat investoinnit, luotu värinhallinnan laatujärjestelmä sekä koulutettu henkilöstöä uusiin toimintatapoihin. Uusi toimintatapa ja siihen liittyvät työkalut on verifioitu X-Rite Pantonen luomalla Pantone Certified Printer Program -sertifikaatilla, joka täyttää myös alan kansainvälisten standardien vaatimukset. Pyroll Pakkausten Joensuun yksikön toiminnan taso tullaan verifioimaan jatkossa kerran vuodessa.

Kuluttajalle päätyvän pakkausratkaisun tuotantoon osallistuu useita toimijoita ja värinhallinta pakkauksen painatuksessa on yksi tärkeä osa. Kansainväliset brändit ovat jo aloittaneet uusien teknologioiden käyttöönoton toimitusketjuissa ja ennen pitkää uudet toimintatavat jalkautuvat myös Suomen pakkausteollisuuteen.

Tutkimusten mukaan yli 70 % kuluttajatuotteiden ostopäätöksistä tehdään kaupassa. Brändin tunnistaminen perustuu jopa 80 % tapauksista pakkauksessa käytettyyn väriin.. Kuluttajan ostopäätöksistä jopa 85 % tehdään sen perusteella, miten väriä on pakkauksessa käytetty. Ei siis ole yhdentekevää miten painovärit toistuvat suunnittelijan pöydältä valmiisiin pakkauksiin ja miten värit toistetaan samanlaisina jokaisella painoerällä.

– Pakkauksissa käytettävillä väreillä on olennainen merkitys siihen, miten kuluttaja löytää haluamansa tuotteen kaupassa. Asia on tärkeä kuluttajan, tuotteen valmistajan ja kaupan näkökulmasta. Ostaminen on sujuvaa, tavara kiertää ja tuotteisiin käytetyt panokset eivät päädy hävikkiin, sanoo Pyroll Pakkausten toimitusjohtaja Mikael Svennas.

Pyroll Pakkaukset tarjoaa kokonaisia pakkausratkaisuja ja haluaa hyödyntää monimateriaaliosaamistaan sekä uusinta värinhallinnan pilviteknologiaa asiakkaidensa hyväksi. Tarvitaan koko ketjun tiivistä yhteistyötä, että pakkaukset viestivät brändiä oikein ja kuluttaja tunnistaa tuotteen kaupan hyllyllä. Pyroll Pakkausten mukaan menestys alan kansainvälisissä kilpailuissa ja panostus värinhallintaan luovat kilpailukykyä kotimaan lisäksi myös vientimarkkinoille.