Petteri Putkiranta
Petteri Putkiranta

Postilain toteutuksen taattava sanomalehtien jakelupäivät

Sanomalehtien Liitto pitää eduskunnan hyväksymän postilain perusajatusta vähintään viisipäiväisen sanomalehtijakelun turvaamisesta erittäin tärkeänä.

– Olennaista on, että lain tarkoitus myös toteutuu ja että sitä seurataan tarkasti. Viestintäviraston on valvottava yleispalvelukirjeiden kulkunopeuden lisäksi sitä, että postia käytännössä jaetaan laissa säädettyinä päivinä, korostaa Sanomalehtien Liiton hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta.

Uusi postilaki mahdollistaa sanomalehtien päiväjakelun jatkumisen nykyiseen tapaan viitenä päivänä viikossa varhaisjakelualueiden ulkopuolisilla haja-asutusalueilla. Alueilla, joissa sanomalehdet jaetaan jo varhain aamulla, päiväposti on jaettava vähintään kolmena päivänä viikossa.

Postilaki koskee suoraan vain postimerkillä maksettuja kirjeitä ja kortteja, mutta sen takaama jakeluverkko palvelee myös yrityskirjeitä ja lehtiä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta korosti mietinnössään, ettei varhaisjakelualueen määrittelyssä saa syntyä katvealueita. Myös Sanomalehtien Liitto on pitänyt kansalaisten tasapuolisen kohtelun kannalta tärkeänä, että jokainen kotitalous kuuluu joko varhaisjakelualueeseen tai viisipäiväisen päiväjakelun piiriin.

Postin on heinäkuusta 2018 lähtien kilpailutettava jakelun toteuttaja varhaisjakelualueen ulkopuolisilla alueilla.

– Vaikka laki velvoittaa kilpailuttamaan vain yleispalvelukirjeiden jakelun, on Postin ilman muuta kilpailutettava samalla kertaa koko perusjakelu. Uusien, erillisten jakelujen synnyttäminen olisi kannattamatonta ja täysin ristiriitaista lain tavoitteiden kanssa. Pidemmän päälle jakeluja on kyettävä yhdistämään, haja-asutusalueilla myös muiden kuljetuspalveluiden kanssa, Putkiranta huomauttaa.

Postilain mietinnössä korostetaan, että muiden postiyritysten on tärkeää saada tiedot oikeista osoitteista Postilta ilman ylimääräisiä kustannuksia. Valiokunta pohti, onko Posti enää jatkossa oikea taho pitämään yllä osoiterekisteriä.

– Postin asema osoiterekisterin hallitsijana on ongelmallinen. Parasta olisi, että jokin viranomainen huolehtisi rekisteristä ja antaisi tiedot tasapuolisesti kaikille postiyrityksille. Ajantasaiset osoitetiedot ovat välttämätön edellytys laadukkaalle jakelulle ja aidolle kilpailulle, Putkiranta perustelee.