GDPR ja sen merkitys viestintäalalle

Onko viestintäala valmis GDPR-tietosuoja-asetukseen?

Toukokuun 25. päivä lähestyy. Silloin aletaan soveltaa Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta kaikissa EU-jäsenmaissa kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Vaikka tietosuoja-asetuksesta on kirjoitettu paljon, harvat ovat käsitelleet sen vaikutusta yksinomaan PR- ja viestintäalaan.

GDPR eli General Data Protection Regulation vaikuttaa henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes kaikkia.

Viestinnän ammattilaiset käsittelevät henkilötietoja päivittäin. Henkilötietoihin lukeutuvat muun muassa sähköpostiosoitteet, joita viestijät hyödyntävät esimerkiksi sähköpostikampanjoiden toteuttamisessa ja tiedotteiden lähettämisessä. Kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa toukokuussa, tulee medialistojen, asiakastietojen ja muiden henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen vaatimaan enemmän huolellisuutta kuin ennen.

Mynewsdeskin palvelu on alusta asti muotoiltu sekä viestijöiden että sisältöjen kuluttajien tarpeisiin. Toimittajat, bloggaajat ja muu yleisö saavat tilattua Mynewsdeskistä sähköpostiinsa juuri itseään kiinnostavat sisällöt. Suomen tilaajakanta kasvaakin tasaisesti, joten kysyntää hyville sisällöille löytyy.

Helpottaakseen viestijöiden valmistautumista GDPR-siirtymäajan päättymiseen, Mynewsdesk on julkaissut GDPR-oppaan viestijöille.

E-kirja vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten GDPR vaikuttaa viestintään?
  • Miten viestijöiden pitäisi kerätä, prosessoida ja säilyttää dataa?
  • Miten muutos vaikuttaa viestijän arkeen ja työtapoihin?

E-kirjan voi ladata maksutta tästä.