Iina Lievonen-Thapa
Iina Lievonen-Thapa. Kuva: Tiina Ruulio.

Monikanavaisuus palvelee printtiä

Iina Lievonen-Thapa on nuori helsinkiläinen taiteen maisteri, AD, graafikko ja viestinnän konsultti viestintätiimi Enne Collectivessa.

Tämän alan yrittäjän on vaikea määritellä itseään kovin tarkasti ammatillisesti, hän naurahtaa.

Lievonen-Thapalta ilmestyi vastikään kirja Pienlehti paperista pikseliin, jonka aiheena on monikanavainen julkaiseminen pienlehdessä. Hän kuvaa kirjassaan tarkasti omaa työprosessiaan, joka johti Todellisuuden tutkimuskeskuksen julkaiseman itsenäisen Ice Hole – The Live Art Journal -nimisen englanninkielisen verkkojulkaisun syntymiseen.

Kirja on alun perin pro gradu -tutkielma, jonka Lievonen-Thapa teki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle. Hän sai siitä parhaan mahdollisen arvosanan.

Tällä hetkellä Iina suunnittelee mm. uutta verkkosivustoa Todellisuuden tutkimuskeskukselle muiden projektiensa ohella.

– Haluan tehdä töitä avoimesti ja ehdottomasti eettiseltä pohjalta, hän linjaa.

Lehdet pitäisi saada myyntiin

Suomessa rikkaan pienlehdistön tilanne on tänä päivänä se, että printtilehti on pitänyt hyvin pintansa. Se ei poissulje sitä seikkaa, ettei lehden rinnalle haluttaisi myös erilaisia digitaalisia julkaisuja verkkoon ja enenevässä määrin myös tabletille ja mobiilille.

Parhaassa tapauksessa printti ja digitaalinen julkaisu täydentävätkin toisiaan hyvin. Jos esimerkiksi painettu lehti ilmestyy vain pari kertaa vuodessa, pystytään painetun lehden rinnalla ilmestyvässä verkkojulkaisussa käsittelemään ajankohtaisempia asioita.

Lue lisää aiheesta uusimmasta Julkaisija-lehdestä 6/2015.