Matti Uuttu
Matti Uuttu

Matti Uuttu St Michel Printin tuotannon johtoon

DI Matti Uuttu on aloittanut St Michel Print Oy:n palveluksessa tehtävänimikkeellä Operations Manager. Tässä tehtävässä hän vastaa kirjapainon tuotannosta, tuotannon kilpailukyvystä, sisäisestä toimintaprosessista ja laatujärjestelmistä.

Matti Uuttu on tehnyt koko työuransa graafisen teollisuuden palveluksessa, mm. Otavan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2001–2015 sekä viimeksi Juvalla Bookwell Digital Oy:n toimitusjohtajana.