Keskisuomalainen uudelleenjärjesteli pitkäaikaisen rahoitussopimuksensa

Keskisuomalainen Oyj on sopinut maaliskuussa 2018 erääntyvän rahoituksensa uudelleenjärjestelystä. Yhtiö on solminut noin 58 miljoonan euron suuruisen rahoitussopimuksen Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa. Järjestelyllä muutetaan ja uudistetaan aiemmin voimassa ollut rahoitussopimus. Uusi laina erääntyy marraskuussa 2022.

Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen Oyj:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Rahoituksen uudelleenjärjestely vahvistaa Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusasemaa ja tukee strategian toteuttamista, todetaan Keskisuomalaisen tiedotteessa.