Grafia täyttää keväällä 85 vuotta

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia täyttää keväällä 85 vuotta. Grafia järjestää juhlan kunniaksi Designmuseon Galleriassa näyttelyn, jossa pohditaan graafisen suunnittelun alaa ja sillä työskentelyä. Näyttely koostuu lähes pelkästään teksteistä – leipätekstihän oli latojan elanto.

Vuonna 1933 perustetun Grafian tarkoituksena on edistää alan arvostusta ja jäsentensä etuja. Suomen Piirtäjäliittona aloittanut Grafia julkaisee toukokuussa historiikin. Järjestön historiaa penkoessa kävi ilmi, että tänä päivänä ammattikuntaa puhuttavat paljolti samat teemat kuin ennenkin. Näistä teemoista – työ, järjestäytyminen ja verkostot – muodostui myös Lorem ipsum -näyttelyn perusta.

Nyt avautuva näyttely koostuu teksteistä, ajatuksista ja julkilausumista. Sanat Lorem ipsum näyttelyn nimessä ovat osa merkityksetöntä mallitekstiä, jota suunnittelijat käyttävät muotoillessaan toistaiseksi keskeneräisen tekstisisällön ulkoasua.

– Näyttely puhuu siitä, mikä jää muotoilualan keskusteluissa usein puheenaiheiden väliin: itse suunnittelijasta ja hänen työstään, kertovat näyttelyn kuraattorit Kiia Beilinson ja Arja Karhumaa. Kiia Beilinson on GRMMXI-kollektiiviin kuuluva graafinen suunnittelija. Arja Karhumaa on Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän muotoilun apulaisprofessori ja graafinen suunnittelija. Näyttelyssä katsojaa herätellään pohtimaan mm. suunnittelijan työskentelyolosuhteita, työn tarkoitusta ja todellisuuksia, joita suunnittelutyön kautta luodaan ja ylläpidetään.

– Läpi vuosikymmenien suunnittelijoita on yhdistänyt huoli oman tekemisen näkyvyydestä, toimeentulosta sekä alan merkityksestä. Kun oma tehtävä on pysyä näkymättömissä, kuinka kertoa muille, että työ on tärkeää? Nyt – 85 vuotta myöhemmin – suunnittelijoiden työ puolestaan näkyy kaikkialla ja levittyy laajalle, mutta alan sisäiset kysymykset ja keskustelut ovat pysyneet lähestulkoon samoina, kuraattorit toteavat.

Näyttelyarkkitehtuurista vastaavat Johannes Nieminen ja Tuomas Siitonen / Besserwisser.