Fokus Media laajentaa Neon käyttöä

Fokus Media Finland Oy on valinnut kaikkien julkaisemiensa tuotteiden monikanavajulkaisualustaksi Anygraafin Neon ja siihen liittyvän sähköisen NeoDirect-julkaisualustan sekä ePaper-toiminnallisuuden.

Neo on ollut Fokus Median toimituksien käytössä ulkoisena palveluna muutamissa Fokus Median lehdissä. Nyt solmittu sopimus laajentaa Neo-monikanavajulkaisualustan koskemaan lähitulevaisuudessa kaikkia Fokus Median kustantamia aikakauslehtiä.

Koko järjestelmä tulee toimimaan Anygraafin palvelukeskuksessa, josta on suorat yhteydet Fokus Median toimituksiin. Myös julkaisujen nettipalvelut
jaetaan nettiin Anygraafin palvelusta.

Aikataulu Neon käyttöönotossa on tiukka, ensimmäisinä monikanavajulkaiseminen otetaan käyttöön osassa lehdistä vielä tämän vuoden puolella, loput lehdet liittyvät palveluun kevään 2018 aikana.

– Fokus Mediassa on nyt tullut aika yhtenäistää yrityksen erilaiset tuotantojärjestelmät. Tässä olemme nyt päätyneet Neoon ja Anygraafiin, sanoo Fokus Media Finland Oy:n toimitusjohtaja Tapani Pitzen.