Flexo ABC -koulutuspäivät Tampereella.
Flexo ABC -koulutuspäivät Tampereella.

Fleksokoulutusta Tampereella

Suomen Pakkausyhdistys ry järjesti Flexo ABC -koulutuspäivän kesäkuun alussa Tampereen teknillisellä yliopistolla 11. kerran. Koulutukseen osallistui yli viisikymmentä fleksopainamisesta kiinnostunutta suunnittelijaa, ostajaa ja muuta pakkausalan toimijaa. Kouluttajina tapahtumassa toimivat fleksopainatuksen kotimaiset asiantuntijat, Matti Kiijärvi ja Kai Lankinen.

Päivän aikana käytiin läpi fleksopainon perusteet, eri painomenetelmien erot sekä paljon muuta painettavista materiaaleista, reprosta, painoväreistä, painolaatoista ja painatukseen liittyvistä kustannustekijöistä. Tiivis ja tekniikkapainotteinen päivä sisälsi paljon myös keskustelua.

– Fleksopainatus on yleisin pakkausten painatusmenetelmä, mutta yleistä koulutusta siihen on tarjolla verrattain vähän. Flexo ABC -koulutusta on pidetty SPY:n järjestämänä vuodesta 2007 alkaen. Haluamme antaa pakkausalalla toimiville mahdollisuuden kouluttautua, päivittää osaamisensa sekä kuulla myös alan uusimmista trendeistä ja teknologioista, kertoo kouluttajana toiminut Marvacon toimitusjohtaja Kai Lankinen.

– Tällä hetkellä uusista tekniikoista henkilökohtaisesti kiinnostavin on EGP-tekniikka (Expanded Gamut Printing), joka mahdollistaa laadukkaamman, tehokkaamman ja tuottavamman pakkauspainatuksen, jossa ei käytetä ollenkaan erillisiä sekoitevärejä. Kansainväliset brändinomistajat ja painotalot ovat jo vahvasti siirtymässä uuteen EGP-tekniikkaan ja kotimainenkin kiinnostus on kasvussa, Lankinen jatkaa.

Lankisen mukaan Pakkauspainatuksessa Full HD Flexoon perustuva EGP-tekniikka on parhaimmillaan laadullisesti ja tuotannollisesti ohittanut niin syväpainolaadun kuin offsetinkin. Yleisesti fleksomenetelmää käytetään pakkausten painatuksessa enemmän kuin yli puolessa painetuista joustopakkauksista, aaltopahveista sekä etiketeistä, ainoastaan kartonkien painatuksessa alle puolet painetaan fleksolla.

– Fleksopainatuksessa samanaikaisesti vaikuttavia osatekijöitä on paljon, mikä asettaa suunnittelussa ja toteutuksessa korkeat vaatimukset ammattitaidolle, mutta antaa käytännössä valmiudet hyödyntää flekson todelliset mahdollisuudet sekä saatavissa oleva tehokkuus, lisää päivän toinen kouluttaja Flexican toimitusjohtaja Matti Kiijärvi.