EU:n GDPR-tietosuoja-asetus tuo muutoksia kauppaan ja mainontaan

Yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n myötä EU kiristää tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä asetuksia. Perustasolla tämä tarkoittaa kaikkea tietoa, jonka kautta voidaan tunnistaa yksityishenkilöitä. Organisaatioiden on asetuksen voimaantulon jälkeen pystyttävä osoittamaan, että ne ovat GDPR-vaatimusten mukaisia. Jos tähän ei pystytä voidaan niille langettaa sakot, jotka voivat olla enintään neljä prosenttia kokonaisliikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa.

Ennen GDPR-prosessin aloittamista on ymmärrettävä millaisesta haasteesta on kyse. Arkaluontoisten tietojen etsiminen käsin on työläs ja pitkäveteinen urakka, joka vaatii paljon aikaa ja resursseja. Suurille, useita verkkosivustoja ja osastoja käsittäville organisaatioille GDPR:ään valmistautuminen voi olla merkittävä kuluerä.

Siteimproven GDPR-ratkaisu ongelmaan minimoi GDPR:n riskit ja auttaa valmistautumisessa, sillä se tutkii verkkosivujen sisällöt ja tiedostot, etsien henkilö- ja tunnistetietoja, kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, nimiä, henkilötunnuksia, kuvia ja muita tietoja. Se myös tarjoaa yleiskatsauksen löytyneistä tiedoista kaikilta organisaation verkkotunnuksilta, alasivuilta ja IP-osoitteista. Näin yrityksen mukaan välitöntä huomiota vaativat henkilötiedot löytyvät helposti ja aukottomasti.

– Siteimproven GDPR-ratkaisu tarjoaa asiakkaille kattavan kuvan heidän digitaalisesta ulottuvuudestaan. Kaikki tärkeät verkkosivustot auditoidaan automaattisesti ja tehokkaasti, ja voit ryhtyä heti tarvittaviin toimenpiteisiin. Näin minimoit tietojen virheellisen käytön tai väärinkäytön riskit sekä itsellesi että asiakkaillesi, kertoo Siteimproven myyntipäällikkö Ville Tuokila.

Uuden tietosuoja-asetuksen myötä myös ne yritykset ja organisaatiot, jotka eivät ole aiemmin sitoutuneet EU: n tietosuojasäännöksiin, joutuvat nyt perehtymään niihin. GDPR-asetus tulee voimaan välittömästi sovellettavaksi 25. toukokuuta 2018.