Dakar osaksi Valve-perhettä

Valve ja Mediatehdas Dakar Oy syventävät yhteistyötään liikkuvan kuvan tuotannoissa. Valve on ostanut osuuden Mediatehdas Dakarista, joka liittyy nyt osaksi Valve-perhettä.

Molemmat tahot jatkavat toimintaansa itsenäisinä brändeinä.

– Strategiamme mukaisesti kasvatamme sisällöntuotannon osaamistamme ja haemme kasvua liikkuvan kuvan tuotannoissa. Yhteistyössä Dakarin kanssa voimme palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin ja integroida brändit osaksi hyvin suunniteltua ja käsikirjoitettua tarinaa myös pitkissä liikkuvan kuvan tuotannoissa. Liikkuvan kuvan tarve kasvaa jatkuvasti sekä kuluttaja- että yritysbrändien puolella. Brändätyt sisällöt ovat yhä vahvemmin keskiössä, joten jo käytännössä testattu yhteistyömme syventyy nyt luontevasti yhtiökumppanuudeksi ja tukee näin vahvaa kasvuamme, Valve Median toimitusjohtaja Isto Kannisto kertoo yhteistyön taustoista.

Dakar ja Valve ovat tehneet perinteistä alihankintaan perustuvaa tuotantoyhteistyötä jo useiden vuosien ajan.

– Yhtiöiden nykyisiä asiakkaita palvellaan kuten ennenkin, mutta nyt asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää laajempaa yhteistä osaamista ja palvelutarjontaa osana jatkuvasti kasvavaa ja viihteellisiin sisältöihin perustuvaa brändinrakentamista, kuvaa yhteistyön tavoitteita Dakarin toimitusjohtaja Pasi Riiali.

Asiakas hyötyy laajemmasta ja keskitetystä palvelutarjonnasta, kun brändit voidaan aidosti ottaa kiinteäksi osaksi yhdessä suunniteltua viihteellistä tarinaa, tehokkaasti tuotettua sisältöä ja jakelua eri kanavissa. Toimintamalli keventää ja tehostaa perinteistä tapaa suunnitella ja tuottaa elämyksellistä ja viihteellistä sisältöä kanavariippumattomasti.

– Tarjoamme brändinrakentajille aidon mahdollisuuden vaikuttaa, tehostaa ja hallita brändinrakentamista liikkuvan kuvan monipuolisin keinoin. Brändien kohderyhmille tarjoutuu näin mieluisampi tapa kuluttaa myös brändättyjä sisältöjä sekä viettää viihtyen aikaa haluttujen brändien parissa, vakuuttavat uuden yhtiökumppanuuden solmineet osapuolet.

Osaamisella integroida luovuus ja teknologia on kansainvälistä kysyntää

– Dakarin luova formaattiosaaminen sekä tuotannon tehokkuus ovat näyttäneet kyntensä yhtiön kymmenvuotisen historian aikana. Dakar on onnistunut kotimarkkinoilla tunnustetun menestyksen lisäksi levittämään omistamiaan ohjelmaformaatteja ja sisältöjä muun muassa Saksaan ja Amerikan markkinoille. Tämä tukee hienosti Valveen markkinoinnin, viestinnän ja teknologian elämyksellisiksi sisällöiksi integroivaa kansainvälistymisstrategiaa, iloitsee Valve-konsernin toimitusjohtaja Jorma Maaninka.