Alt-koodit

Menetelmän käyttöala

Menetelmää voi käyttää lähes kaikissa tilanteissa Windowsissa, ilman mitään erikseen tehtäviä asetuksia tai asennettavia ohjelmia. Se tarjoaa nopeahkon tavan kirjoittaa parisataa erilaista merkkiä. Toisaalta silloin on tiedettävä merkkien numerokoodit. Lisäksi numero­koodit voivat riippua Windowsin kieliversiosta, joskin Länsi- ja Pohjois-Euroopassa järjestelmät ovat tältä osin yleensä samanlaiset.

Käytössä tarvitaan näp­päi­mis­tön numero-osiota, joka on pöytä­tieto­koneiden näp­päi­mis­töis­sä yleensä oikeassa reunassa. Kannettavassa tietokoneessa, jossa ei ole numero-osiota, käyttö on hiukan hankalampaa.

Numerokoodien järjestelmät

Menetelmässä käytettävät numerokoodit ovat kahdenlaisia: nollalla alkavat koodit ovat vanhan DOS-merkkikoodin mukaisia, muut ovat Windowsin oman merkkikoodin mukaisia. Esimerkiksi 0150 tarkoittaa siis eri asiaa kuin 150. Koodit kuvataan jäljempänä yksityiskohtaisesti.

Numerokoodit riippuvat Windowsin versiosta, etenkin kieliversiosta. Tämä esitys perustuu niihin koodeihin, jotka ovat käytössä Suomessa myytävissä Win­dow­seissa (windows-1252 ja cp-850, jossa paikat 1–31 ja 127 cp-437:n mukaiset).

Koodien 128–255 merkitykset voi muuttaa vaihtamalla ns. järjestelmän kielen. Tämä tehdään Windows 7:ssä seuraavasti: Ohjauspaneeli→Aika-, kieli- ja alueasetukset→Vaihda näppäimistöä tai muita syöttötapoja→Vaihda järjestelmän kieli. Asetus vaikuttaa joidenkin ohjelmien joihinkin toiminta­tapoihin, kuten Alt-näppäilyihin, mutta ei esimerkiksi tekstien kieleen, näppäimistö­asetteluun tms. Esimerkiksi kielen vaihtaminen venäjäksi saa aikaan, että Alt128 tuottaa kyrillisen А:n, Alt129 tuottaa kyrillisen Б:n jne., MS-DOS Cyrillic CIS 1 -asettelun (cp-866) mukaan. Tällaisista muutoksista on aika harvoin hyötyä.

Osa numerokoodeista vastaa merkkien Unicode-numeroita, osa ei. Toisaalta numerokoodit kirjoitetaan desimaalisina (10-kantaisessa lukujärjestelmässä), Unicode-numerot yleensä heksadesimaalisina (16-kantaisessa luku­järjes­tel­mäs­sä).

Käyttö

Tarkista, että numero-osion Num Lock -valo palaa, jolloin osio on ns. Num Lock -tilassa. Valo syttyy tai sammuu, kun painetaan Num Lock näppäintä. Käyttö saattaa onnistua muutoinkin, mutta joissakin ohjelmissa tarvitaan Num Lock -tila.

Kun merkin numerokoodi tiedetään, voidaan merkki kirjoittaa seuraavasti:

Kokeile tässä kirjoittamalla merkki, jonka numerokoodi on 0150 (ajatusviiva ”–”):

Menettely kuvataan usein sellaisilla merkinnöillä kuin Alt 0150 tai Alt+0150 tai Alt-0150, mutta välilyöntiä tai plusmerkkiä tai yhdysmerkkiä ei suinkaan pidä kirjoittaa. Osuvampaa onkin käyttää merkintää Alt numero , jonka ulkoasun on tarkoitus kuvata sitä, että Alt-näppäin pidetään alhaalla koko toimenpiteen ajan.

Käyttö kannettavassa tietokoneessa

Numero­osio puut­tuu yleensä kannet­ta­vis­ta tieto­koneis­ta. Niiden ohjeista kui­ten­kin selviää, miten tavallisilla näppäimillä voi matkia numero­osiota.

Tyypillinen järjestely on seuraavanlainen: FnF11 saattaa näppäimistön tilaan, jossa eräät tavalliset näppäimet toimivat numero-osiona niin, että J = 1, K = 2 ym., ja vastaavuudet on merkitty näppäinhattuihin. Tässä tilassa esimerkiksi Alt 12 kirjoitetaan siis AltJK. Tilasta pääsee pois samalla näppäilyllä, jolla siihen tultiin.

Numerokoodit

Seuraavassa esitetään käytettävissä olevat Alt-koodit. Mukana ei ole sellaisten merkkien koodeja, jotka voidaan kirjoittaa suoraan kaikilla tavallisilla näppäimistöillä. Jos mainitaan kaksi numeroa, ne ovat vaihtoehtoisia tapoja, jotka yleensä molemmat toimivat.

Kirjaimia
NroUnicodeNimi
166, 0170ªU+00BAfemin. järjestysluvun merkki
167, 0186ºU+00AAmask. järjestysluvun merkki
159, 0131ƒU+0192koukullinen f
230, 0181µU+00B5mikro-merkki
181, 0193 Á U+00C1 iso A ja akuutti
160, 0225 á U+00E1 pieni a ja akuutti
183, 0192 À U+00C0 iso A ja gravis
133, 0224 à U+00E0 pieni a ja gravis
182, 0194 Â U+00C2 iso A ja sirkumfleksi
131, 0226 â U+00E2 pieni a ja sirkumfleksi
199, 0195 Ã U+00C3 iso A ja tilde
198, 0227 ã U+00E3 pieni a ja tilde
128, 0199 Ç U+00C7 iso C ja sedilji
135, 0231 ç U+00E7 pieni c ja sedilji
209, 0208 Ð U+00D0 iso eth
208, 0240 ð U+00F0 pieni eth
144, 0201 É U+00C9 iso E ja akuutti
130, 0233 é U+00E9 pieni e ja akuutti
212, 0200 È U+00C8 iso E ja gravis
138, 0232 è U+00E8 pieni e ja gravis
210, 0202 Ê U+00CA iso E ja sirkumfleksi
136, 0234 ê U+00EA pieni e ja sirkumfleksi
211, 0203 Ë U+00CB iso E ja treema
137, 0235 ë U+00EB pieni e ja treema
214, 0205 Í U+00CD iso I ja akuutti
161, 0237 í U+00ED pieni i ja akuutti
221, 0204 Ì U+00CC iso I ja gravis
141, 0236 ì U+00EC pieni i ja gravis
215, 0206 Î U+00CE iso I ja sirkumfleksi
140, 0238 î U+00EE pieni i ja sirkumfleksi
216, 0207 Ï U+00CF iso I ja treema
139, 0239 ï U+00EF pieni i ja treema
213 ı U+0131 pisteetön i
165, 0209 Ñ U+00D1 iso N ja tilde
164, 0241 ñ U+00F1 pieni n ja tilde
224, 0211 Ó U+00D3 iso O ja akuutti
162, 0243 ó U+00F3 pieni o ja akuutti
227, 0210 Ò U+00D2 iso O ja gravis
149, 0242 ò U+00F2 pieni o ja gravis
226, 0212 Ô U+00D4 iso O ja sirkumfleksi
147, 0244 ô U+00F4 pieni o ja sirkumfleksi
229, 0213 Õ U+00D5 iso O ja tilde
228, 0245 õ U+00F5 pieni o ja tilde
0140 ΠU+0152 iso OE-kirjain
0156 œ U+0153 pieni oe-kirjain
0138 Š U+0160 iso hattu-s
0154 š U+0161 pieni hattu-s
225, 0223 ß U+00DF saksalainen kaksois-s
233, 0218 Ú U+00DA iso U ja akuutti
163, 0250 ú U+00FA pieni u ja akuutti
235, 0217 Ù U+00D9 iso U ja gravis
151, 0249 ù U+00F9 pieni u ja gravis
234, 0219 Û U+00DB iso U ja sirkumfleksi
150, 0251 û U+00FB pieni u ja sirkumfleksi
237, 0221 Ý U+00DD iso Y ja akuutti
236, 0253 ý U+00FD pieni y ja akuutti
0159 Ÿ U+0178 iso y ja treema
152, 0255 ÿ U+00FF pieni y ja treema
154, 0220 Ü U+00DC iso saksalainen y
129, 0252 ü U+00FC pieni saksalainen y
0142 Ž U+017D iso hattu-z
0158 ž U+017E pieni hattu-z
232, 0222 Þ U+00DE iso thorn
231, 0254 þ U+00FE pieni thorn
143, 0197 Å U+00C5 iso ruotsalainen o
134, 0229 å U+00E5 pieni ruotsalainen o
142, 0196 Ä U+00C4 iso Ä
132, 0228 ä U+00E4 pieni ä
146, 0198 Æ U+00C6 iso tanskalainen ä
145, 0230 æ U+00E6 pieni tanskalainen ä
153, 0214 Ö U+00D6 iso Ö
148, 0246 ö U+00F6 pieni ö
157, 0216 Ø U+00D8 iso tanskalainen ö
155, 0248 ø U+00F8 pieni tanskalainen ö
Numeroita ja lukuja
NroUnicodeNimi
251, 0185¹U+00B9yläindeksi yksi
253, 0178²U+00B2yläindeksi kaksi
252, 0179³U+00B3yläindeksi kolme
172, 0188¼U+00BCneljäsosan merkki
171, 0189½U+00BDpuolikkaan merkki
243, 0190¾U+00BEkolmen neljäsosan merkki
Muotoilumerkkejä
NroUnicodeNimi
255, 0160 U+00A0sitova välilyönti
240, 0173U+00ADpehmeä tavuviiva
Valuuttamerkkejä
0128U+20ACeuron merkki
156, 0163£U+00A3punnan merkki
190, 0165¥U+00A5jenin merkki
189, 0162¢U+00A2sentin merkki
207, 0164¤U+00A4valuuttamerkki
Matemaattisia merkkejä
NroUnicodeNimi
158, 0215 × U+00D7 kertomerkki
246, 0247 ÷ U+00F7 jakomerkki
241, 0177±U+00B1plus-miinus-merkki
170, 0172¬U+00ACnegaation merkki
126, 0126~U+0060tilde
124, 0124|U+007Cpystyviiva
28U+221Fsuora kulma
Teknisiä merkkejä
NroUnicodeNimi
127U+2302talo
Modifikaattoreita
NroUnicodeNimi
94, 094^U+005Esirkumfleksi
96, 096`U+0060gravis
239, 0180´U+00B4akuutti
238, 0175¯U+00AFpituusmerkki
247, 0184¸U+00B8sedilji
249, 0168¨U+00A8treema
0136ˆU+02C6tarkemainen sirkumfleksi
0152˜U+02DCtarkemainen tilde
Nuolia
NroUnicodeNimi
24U+2191nuoli ylös
25U+2193nuoli alas
26U+2192nuoli oikealle
27U+2190nuoli vasemmalle
29U+2194nuoli vasemmalle ja oikealle
18U+2195nuoli ylös ja alas
23U+21A8nuoli ylös ja alas perusviivalla
Sekalaisia symboleita
NroUnicodeNimi
248, 0176°U+00B0asteen merkki
1U+263Avalkoiset hymyilevät kasvot
2U+263Bmustat hymyilevät kasvot
3U+2665korttipelin hertta
4U+2666korttipelin ruutu
5U+2663korttipelin risti
6U+2660korttipelin pata
11U+2642koiraan merkki
12U+2640naaraan merkki
13U+266Aneljäsosanuotti
14U+266Bneljäsosanuotti
15U+263Caurinko ja säteet
221, 0166¦U+00A6katkopystyviiva
Geometrisia muotoja ja lohko-osia
NroUnicodeNimi
8U+25D8luetelmapallon negatiivi
9U+25C8valkoinen ympyrä
10U+25D9valkoisen ympyrän negatiivi
16U+25BAmusta oikealle osoittava osoitin
17U+25C4musta vasemmalle osoittava osoitin
30U+25B2musta ylös osoittava kolmio
31U+25BCmusta alas osoittava kolmio
22U+25ACmusta suorakaide
254U+25A0musta neliö
219U+2588koko lohko
220U+2584lohkon alapuolisko
223U+2580lohkon yläpuolisko
176U+2591vaalea varjostus
177U+2592puolivarjostus
178U+2593tumma varjostus
Kirjaimenkaltaisia symboleita
NroUnicodeNimi
184, 0169©U+00A9tekijänoikeusmerkki
169, 0174®U+00AErekisteröidyn tavaramerkin merkki
0153U+2122tavaramerkin merkki
Välimerkkejä
NroUnicodeNimi
0148U+201Dlainausmerkki
0147U+201Cylösalainen lainausmerkki
0132U+201Erivinalinen lainausmerkki
175, 0187»U+00BBkulmalainausmerkki
174, 0171«U+00ABvasemmalle osoittava kulmalainausmerkki
0155U+203Aoikealle osoittava puolikulmalainausmerkki
0139U+2039vasemmalle osoittava puolikulmalainausmerkki
0146U+2019heittomerkki (puolilainausmerkki)
0130U+201Arivinalinen heittomerkki
0145U+2018ylösalainen heittomerkki
0150U+2013ajatusviiva
0151U+2014pitkä ajatusviiva
0133U+2026ellipsi (kolme pistettä)
7, 0149U+2022luetelmapallo
173, 0161¡U+00A1ylösalainen huutomerkki
168, 0191¿U+00BFylösalainen kysymysmerkki
19U+203Ckaksoishuutomerkki
20, 244, 0182U+00B6kappaleen merkki
21, 245§U+00B6pykälämerkki
64, 064@U+0040ät-merkki
35, 035#U+0023ristikkomerkki
0134U+2020risti
0135U+2021kaksoisristi
250, 0183·U+00B7rivinkeskinen piste
242U+2017kaksoisalaviiva
0137U+2030promillemerkki
Viivapiirrosmerkkejä
NroUnicodeNimi
179U+2502viiva pystysuuntaan
196U+2500viiva vaakasuuntaan
180U+2524viiva pystysuuntaan ja vasemmalle
191U+2510viiva alas ja vasemmalle
192U+2514viiva ylös ja oikealle
217U+2518viiva ylös ja oikealle
218U+250Cviiva alas ja oikealle
193U+2534viiva ylös ja vaakasuuntaan
194U+252Cviiva alas ja vaakasuuntaan
195U+251Cviiva pystysuuntaan ja oikealle
197U+253Cviiva pystysuuntaan ja vaakasuuntaan
185U+2563kaksoisviiva pystysuuntaan ja vasemmalle
186U+2551kaksoisviiva pystysuuntaan
187U+2557kaksoisviiva alas ja vasemmalle
188U+255Dkaksoisviiva ylös ja vasemmalle
200U+255Akaksoisviiva ylös ja oikealle
201U+2554kaksoisviiva alas ja oikealle
202U+2569kaksoisviiva ylös ja vaakasuuntaan
203U+2566kaksoisviiva alas ja vaakasuuntaan
204U+2560kaksoisviiva pystysuuntaan ja oikealle
205U+2550kaksoisviiva vaakasuuntaan
206U+256Ckaksoisviiva pystysuuntaan ja vaakasuuntaan

Harjoittelua

Harjoittele menetelmää kirjoittamalla sillä seuraavat merkit: ü, ç, ☺, ä, ↨, š.


© 2012 Jukka K. Korpela

Tämä sivu kuuluu sivustoon Merkkien kirjoittamisen ohjeita.